Čím se zabýváme

Jsme Stavitelé

Naše stavební činnost realizuje sny, které jsme pro naše zákazníky pomáhali vyprojektovat. Klade důraz nejen na kvalitu výsledného díla, ale i na celkovou organizaci stavby po finanční, kvalitativní a časové stránce.

Víme, jak důležité je stavbu dobře připravit, proto se plánování věnuje zvýšená pozornost. Zásadními cíli při realizaci jsou kvalita provedených prací, splněné termíny a dodržení rozpočtových nákladů.

Pomáháme Developerům

Naše podpora developerské činnosti je postavena na dvou základních pilířích - smysluplné architektuře a precizní kontrole stavební činnosti.

Zkušenosti z odvětví nám dávají potřebný nadhled a současně dokáží všechny plány podrobit kritickému a pokornému hodnocení.

Kdo za firmou stojí

Ing. Jiří Brož

Majitel a jednatel Brož Engineering s.r.o.
Autorizovaný stavební inženýr.
V oboru projektování a realizace staveb trvale od roku 2006.
Účastníkem programu celoživotního vzdělávání v oboru stavebnictví a architektura.

Ing. Tomáš Novák

Projektový manager.
Specialista technického dozoru staveb.
V oboru realizací a dozoru staveb od roku 2010.